sociaal culturele activiteiten

Leven en werken van de dichter Staring

donderdag 10 oktober 2013

Anthony Christiaan Winand Staring (1767-1840) was een romantische dichter, een van de weinige de dichtkunst beoefenende Nederlanders die als zodanig bekendstaan. Zijn romantische inslag betrof zowel hetgeen waarover hij schreef (legenden, beschrijvingen van de natuur) als de wijze waarop hij dat deed (gevoelig en humoristisch). Hij debuteerde in 1786 met Mijne eerste proeven in po?zij.
Aan de hand van dia's en muziek zal Hendrik Weenink uit Barchem het leven en werken van onze beroemde streekgenoot uit de doeken doen. Ook zal hij het een en ander vertellen over de tijd waarin Staring leefde.