sociaal culturele activiteiten

Noaberschap

donderdag 16 januari 2014

Modern naoberschap: hype of houvast. Onder deze titel heeft Tanja Abbas, samen met Linda Commandeur, een boek geschreven  waarin het modern naoberschap wordt beschreven. 
Modern naoberschap wat is het? Wat is het verschil met het oude, traditionele naoberschap? Wat betekent de inzet van naoberschap voor onze toekomst? Wat zijn succesfactoren? Waar kan het mis gaan?
Volgens de schrijfsters is modern naoberschap een nieuw netwerk van mensen, gedeeltelijk gebaseerd op de kernwaarden van het oude naoberschap. Binnen dit netwerk wil men elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen de verbindingen. Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, talenteninzet en wederkerigheid zijn de nieuwe ongeschreven regels.
De lezing  wordt verzorgd door Tanja Abbas.