sociaal culturele activiteiten

Wat was er 't eerst, de muziek of de dans

donderdag 27 februari 2014

Muziek en dans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is onmogelijk om uit te maken wat er het eerst was: of de muziek of de dans. Geen wonder dat allerlei componisten zich door de beweging van de dans hebben laten inspireren in hun muziek . Dat geldt zowel voor de popmuziek als voor de klassieke muziek.
In zijn lezing met klankbeelden laat Jac Kunen u kennis maken met allerlei dansvormen uit het verre en nabije verleden van de klassieke muziek. Hij vertelt hierover, maar laat vooral de muziek ook horen