sociaal culturele activiteiten

Uilen en hun leefgebieden

donderdag 13 maart 2014

Uilen, en vooral kerk- en steenuilen, maken onderdeel uit van de natuur rond de bebouwing in de Achterhoek.  Ze hebben elk hun eigen biotoop en leefgewoonten. Toen ze vanaf begin jaren 80 sterk in aantal afnamen, zijn er landelijk projecten gestart om meer inzicht te krijgen in de populaties. Bovendien zijn vogelwerkgroepen begonnen met voorlichting aan bewoners van het buitengebied en het plaatsen, controleren en onderhouden van nestkasten.
Eddy Oosthof geeft in zijn lezing een beeld van zowel uilen als van de activiteiten om de leefgebieden van de kerk- en steenuilen te verbeteren.