sociaal culturele activiteiten

Cultureel erfgoed: de geschiedenis van de beeldende kunst

donderdag 21 september 2017

Met andere ogen.  Voor wie wil zien, is er veel om naar te kijken. Toch kan zich de vraag opdringen (voor wie daar voor wil openstaan): hoe goed zien wij eigenlijk? Of anders gesteld: is wat wij zien wel de werkelijkheid? Met deze vraag als uitgangspunt, gaat Maria Driessen u meenemen in de geschiedenis van de beeldende kunst. Door de eeuwen heen gold het als een uiting van vakmanschap wanneer een schilder de werkelijkheid bedrieglijk echt wist weer te geven. E?n van de meesters daarin was de Leidse fijnschilder Gerrit (ook Gerard genoemd) Dou, een vroege leerling van Rembrandt van Rijn. Het werk van Dou werd door zijn tijdgenoten getypeerd als schijn zonder zijn. Dat geeft aan hoe goed hij erin slaagde de kijker te misleiden. In de moderne tijd zien beeldend kunstenaars zich genoodzaakt geraffineerder te werk te gaan en gebruik te maken van de geavanceerde technieken die er zijn. In essentie blijft echter de uitdaging dezelfde: is wat wij zien ook wat er is? Tijdens deze lezing gaat u zien hoe beeldend kunstenaars met grote vaardigheid ons een werkelijkheid tonen die niet van echt te onderscheiden is.  Na een universitaire studie geschiedenis en maatschappijleer geeft Maria  Driessen al jaren les in het volwassenen- en beroepsonderwijs. Daarnaast is zij werkzaam bij Galerie Goem in Nijmegen en Galerie Art Affairs in Amsterdam.
Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.