sociaal culturele activiteiten

Luther, 500 jaar reformatie

donderdag 19 oktober 2017

Dit jaar wordt op grote schaal gevierd dat vijfhonderd jaar geleden Maarten Luther (1483-1546) via de deur van de slotkerk in Wittenberg zijn 95 stellingen tegen de aflaat bekendmaakte. Een daad met grote gevolgen voor kerk en samenleving van die tijd. Het is het begin van een grote politieke omwenteling en ook voor het kerkelijk landschap heeft dit grote gevolgen. Wie was Luther en hoe zag zijn tijd eruit? Waarom had deze gebeurtenis zulke grote gevolgen en wat waren die gevolgen? Wat is de betekenis van Luther voor onze tijd? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen in een lezing over Luther en 500 jaar reformatie door dominee Deddie van Alphen-Ubbens uit Warnsveld.
Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.