sociaal culturele activiteiten

Kroondomein Het Loo, het grootste aaneengesloten landgoed van Nederland

donderdag 11 januari 2018

Al 31 jaar is boswachter/jachtopziener Jan Huttinga (Gortel) in dienst van het Hof: “Het landgoed Kroondomein van het Loo is meer dan 10.000 ha groot en al meer dan 335 jaar in koninklijk bezit. Wat ik daar meemaak als jachtopziener is vaak heel bijzonder.  Ik heb mijn ervaringen vastgelegd in prachtige en unieke natuurbeelden. Deze laat ik U in mijn lezing zien en vertel daarbij over de zeer boeiende natuur van de Kroondomeinen.”  Jan Huttinga is naast boswachter/jachtopziener een begenadigd natuurfotograaf en een boeiend verteller. Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.