sociaal culturele activiteiten

Cultuurverschillen: Hun zijn gewoon anders gebakken.

donderdag 17 mei 2018

Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met mensen uit andere culturen. In de media, op straat of op het werk. En dan gaat het niet alleen om mensen uit andere landen. Ook binnen onze eigen cultuur zijn er grote verschillen. We zien ze en we ervaren ze, bijvoorbeeld in uiterlijk, voedsel, kleding, rituelen, symbolen en kunstuitingen. Het blijft echter ingewikkeld om aan te geven waar die verschillen nu precies uit bestaan en waar ze vandaan komen.  De belangstelling van politiek en wetenschap voor culturele verschillen is sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw sterk toegenomen. Vooral door arbeidsmigratie, globalisering en vluchtelingenstromen als gevolg van conflicten elders op de wereld. Daarnaast hebben de massamedia, het toerisme en de globalisering bijgedragen aan de zichtbaarheid van andere culturen. Inmiddels hebben wetenschappers uit voornamelijk westerse landen tal van theorie?n en praktische modellen ontwikkeld, waarmee het mogelijk is beter grip te krijgen op die verschillen en overeenkomsten van de verschillende culturen.  Tijdens deze lezing zal Ad Borggreve (1950) aan de hand van veel praktijkvoorbeelden ingaan op die cultuurverschillen en de achtergronden ervan. Daarnaast maakt hij zichtbaar hoe we aan de hand van bepaalde modellen cultuurverschillen kunnen beschrijven en mogelijk ook kunnen begrijpen, zonder erover te oordelen. Ad Borggreve (1950) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en is van 1973 tot en met 2015 als docent in het onderwijs werkzaam geweest. De laatste dertig jaar als hogeschooldocent voor onder andere het vak Intercultureel Management aan Saxion te Deventer en de Hochschule Hannover. Daarnaast heeft hij sinds 1991 frequent gedoceerd aan universiteiten en hogescholen in nagenoeg alle landen van Oost-Europa, in China en Indonesi?.
Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje