sociaal culturele activiteiten

Hoe nuttig zijn bijen

donderdag 14 juni 2018

Ben Som de Cerff geeft vanmorgen een boeiende lezing over het nut van bijen en hun drachtplanten. Bijenpopulaties staan onder druk. Niet alleen de honingbijen hebben het zwaar, ook het aantal solitaire bijen en hommels loopt terug. In de winter van 2015/2016 is de sterfte ineens sterker toegenomen. Is de aantasting het gevolg de Varroamijt, van gebrek aan bijenvoedsel, van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of iets anders? Ben Som de Cerff is imker en docent bijen- en koninginneteelt en heeft in de Achterhoek zeker vijftig bijenkorven staan.
Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.