sociaal culturele activiteiten

Bestuur

Voorzitter:
Trees Beltman
telefoon : 0573-251645

Secretaris:
Loes Hannessen
postadres: Albert Hahnweg 225, 7242 MP, Lochem
telefoon : 0573-250113

Penningmeester:
Dick van Altena 
telefoon: 0573-252993

Bestuurslid, waarnemend voorzitter, tevens lid Programmacommissie:
Jan Kieskamp
telefoon: 0573-251119

Bestuurslid, tevens belast met PR (website, AKKU Nieuwsbrief, Culturele Agenda, contacten met media):
Toon Sesink
telefoon: 06-46 03 76 31

Programmacommissie :
Jan Kieskamp (afgevaardigde bestuur)
Annie Scholten
Mart Schouten
Tine Visscher

Commissie Vrienden van AKKU :
Annie Beekman
Dick Beltman
Fred Verschoor