sociaal culturele activiteiten

Boodschap en behagen

donderdag 11 juni 2020

In de beeldende kunst kan een kunstenaar uitgaan van verschillende inhoudelijke uitgangspunten. Bijvoorbeeld religieuze thema's (als in de middeleeuwen). Andere intenties kunnen zijn: willen vernieuwen, iets vereren, iets aan de kaak stellen, natuurbeleving, de toeschouwer een spiegel voorhouden enz., enz. Deze lezing spitst zich toe op twee onderwerpen: kunst die ons iets wil leren ofwel kunst met een boodschap, en kunst met als doel ons aangenaam te stemmen, kunst dus die ons wil behagen. Wim Kwakernaak (1945) is geboren in Leidschendam en studeerde af aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam en de Academie van Beeldende Vorming te Amersfoort. Deze opleiding gaf hem ook onderwijsbevoegdheid. Bijna veertig jaar gaf hij les in het voortgezet onderwijs in de vakken tekenen, handvaardigheid en kunstgeschiedenis.

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.