sociaal culturele activiteiten

Broedvogels in de regio Lochem

donderdag 14 november 2019

De omgeving van Lochem kenmerkt zich door bosrijke gebieden. De variatie van deze bossen is groot. Tussen Lochem en Zutphen ligt het Groote Veld: een heideontginning op arme zandbodem waarop in het verleden naaldbos is aangeplant. Naast grote heidebebossingen heeft Lochem een stuwwal, de Lochemse Berg, waar vroeger ook bos werd aangeplant. De lager gelegen gebieden, zoals de beekdalen van de Berkel en de Vordense beken kenmerken zich door landgoederen en buitenplaatsen met kastelen en landhuizen. Deze landgoederen vormen een karakteristiek deel van de Achterhoek waar veel natuurlijke rijkdom uit het verleden bewaard is gebleven. Oud landgoedbos wordt veelal afgewisseld met kleinschalig cultuurland, verspreid liggende kleine bosjes, houtwallen en lanen. Door deze landschappelijke verscheidenheid is de diversiteit aan broedvogels groot. In de periode 2009-2018 is de hele regio Lochem op alle voorkomende broedvogels in kaart gebracht. De regio huisvest meer dan 100 soorten broedvogels en tienduizenden broedparen. Op basis van deze nieuwe kennis kon met behulp van tellingen uit het verleden de balans worden opgemaakt. Met sommige soorten gaat het crescendo en er zijn zelfs nieuwkomers. Maar met andere soorten gaat het juist slecht en er verdween zelfs een aantal soorten. Stef van Rijn, ecoloog bij Delta Milieu, neemt u mee naar de meest bijzondere gebieden uit de regio en vertelt over het belang van de Lochemse bosgebieden voor vogels. Mede met behulp van foto’s en film krijgt u een indruk van de unieke natuur die de omgeving van Lochem te bieden heeft.

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.