sociaal culturele activiteiten

Contact

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar info@akku-lochem.nl.

Ook als u, of eventueel ook uw partner, Vriend van AKKU wil worden, kunt u een mail sturen naar dit adres (info@akku-lochem.nl). Geef dan s.v.p. de volgende gegevens door: 
naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden.