sociaal culturele activiteiten

De onderkant van de Lochemse Berg

donderdag 19 september 2019

In oktober 2016 gaf drs. Martin Veul voor AKKU een lezing over de natuurlijke krachten die de Achterhoek en dus ook de Lochemse Berg hebben gemaakt tot het stukje Nederland zoals we dat nu kunnen waarnemen en ervaren. Die lezing ging vooral over de geologische krachten die landschappen opbouwen en afbreken en ook wat er van die geologie in het landschap van de Achterhoek nog te zien is. Wat in 2016 niet aan de orde kwam, is de diepere ondergrond, de diepe breuken en de invloed van schuivende continenten. De onderkant van de Lochemse Berg lijkt wel stabiel, maar vanuit geologisch perspectief gezien ligt dat toch wat anders. Hoe ziet die diepe ondergrond er uit, hoe stabiel is de basis van de Lochemse Berg in werkelijkheid en blijft alles wel op zijn plaats? Allemaal vragen die in deze lezing aan de orde komen. Martin Veul is opgeleid als geoloog/geochemicus, heeft een aantal jaren in Afrika naar ertsen gezocht en is daarna werkzaam geweest bij een ingenieursbureau en heeft zich daar bezig gehouden met stortplaatsen, baggerdepots, bodemsanering, zand- en grindwinning, schaliegas etc.

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.