sociaal culturele activiteiten

De Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle

donderdag 4 oktober 2018

Guido Gezelle werd op 1 mei 1830 in Brugge geboren. In 1854 werd hij tot priester gewijd. In 1865 werd hij kapelaan van de St.-Walburgisparochie te Brugge en later in Kortrijk. In zijn laatste levensjaar was hij bestuurder van een nonnenklooster. Hij stierf op 27 november 1899 in Brugge. Als kapelaan en priester zette hij zijn literaire talent in om gelovigen de christelijke deugden bij te brengen. Deze veelzijdige filosoof richtte samen met leerlingen een dichtersschool op, publiceerde in kranten, was directeur van een Engels seminarie en doceerde wijsbegeerte. Hij bracht tal van dichtbundels uit met lyrische gedichten, maar ook met hekeldichten onder de schuilnaam Spoker. De gedichten van Gezelle worden gekenmerkt door eenvoud en kracht. Hij interpreteerde wat hij om zich heen zag op zijn manier en zette dat om in sfeervolle gedichten in zijn moedertaal, over natuur en religie met beschouwingen over leven, dood en eeuwigheid.  

Hei da, lieve dreupel water,
zijt gij helder toch en schoon,
in uw hemelsch lichtgeschater
en uw diamanten kroon!
Rood en blauw en groen en geluw,
peersch en purperwendigheid
siert, in uw onderling gespeel, uw
pinkelende uitwendigheid!

Deventenaar Niels Klinkenberg is literatuurliefhebber en een enthousiast en sfeerscheppend verteller. Al eerder gaf hij voor AKKU een boeiende lezing over Godfried Bomans.

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.