sociaal culturele activiteiten

Geen bomen zonder zwammen

donderdag 3 oktober 2019

In de zuurstofloze omgeving van meer dan 400 miljoen jaar geleden vonden cyanobacteriën en schimmels elkaar en gingen een symbiotische relatie aan. Ze vormden korstmossen die over bladgroen beschikten en hierdoor zuurstof en koolhydraten konden produceren. Uit deze korstmossen ontwikkelden zich de groene landplanten, die zuurstof en voedingsstoffen leveren voor alle direct of indirect van planten afhankelijke organismen op aarde – inclusief de mens. Dankzij de ‘uitvinding’ van houtstof konden er houtige gewassen en bomen ontstaan, die bossen en wouden vormden. Zonder schimmels en paddenstoelen of zwammen die celstof en houtstof afbreken, zou een bos in zijn eigen afval omkomen. Kortom, schimmels en paddenstoelen of zwammen spelen een sleutelrol in het ontstaan en voortbestaan van al het leven op aarde. Mycoloog en bosecoloog Gerrit Jan Keizer laat u in deze lezing zien waaruit de wederzijdse afhankelijkheid van bomen en organismen (zoals paddestoelen en zwammen) bestaat en welke soorten horen bij de oorspronkelijk inheemse loofbomen -zomer- en wintereik, beuk, berk, wilg, els en populier- en bij de enige oorspronkelijk inheemse naaldboom, de grove den. Hij gaat in op de relaties die deze bomen onderling en met andere organismen aangaan en op hun talrijke unieke relaties met paddenstoelen en zwammen

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.