sociaal culturele activiteiten

Glaskunstenaar Marc Chagall

donderdag 18 oktober 2018

Van de tot Fransman genaturaliseerde, uit Rusland afkomstige Marc Chagall is een omvangrijk oeuvre bekend. Zijn persoonlijke bestaan, de tijd waarin hij leefde en de omstandigheden die dat alles kenmerkten, heeft hij in vele beelden en talrijke technieken weergegeven. In het laatste deel van zijn leven heeft hij zich toegelegd op ontwerpen voor glas-in-lood ramen. Van die over de hele wereld verspreide ramen -zoals bijv. in gebouwen in een aantal Europese steden en in de zetel van de Verenigde Naties in New York- geeft dominee Jaap Mol een impressie. Aan de hand van vele beelden krijgt het levensmotto van Chagall een kleurrijke invulling: 'Laten we het leven schilderen met de kleuren van de liefde en de hoop'.

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.