sociaal culturele activiteiten

Het Basho Trio

donderdag 21 december 2023

Wie ‘haiku’ opzoekt in de Van Dale vindt daar als definitie: gedicht van drie rijmloze regels in respectievelijk vijf, zeven en vijf syllaben waarin een intense natuurervaring wordt uitgedrukt. Hoewel er nog steeds haiku’s worden geschreven die min of meer aan deze definitie voldoen, is het begrip ‘haiku’ in de loop van de afgelopen jaren wel geëvolueerd. In het oude Japan – de bakermat van de haiku – was de natuur dé natuurlijke omgeving van iedereen, waarin alles gebeurde en waaraan alles werd gerelateerd. Het moderne leven speelt zich echter grotendeels in steden af en is doordrongen van techniek. Het is dus niet vreemd dat wij onze meest intense ervaringen niet meer uitsluitend in de natuur opdoen. Het Basho Trio brengt aan de hand van vele voorbeelden diverse haikuvormen vanuit oude tijden naar moderne varianten voor het voetlicht. Diverse haiku’s zijn getoonzet en zullen in muzikale vorm ten gehore worden gebracht. Het Basho Trio bestaat uit Maarten van de Velde op klarinet en Rob Besseling en Jan Guichelaar op klassiek gitaar.

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.