sociaal culturele activiteiten

Poëzie: 'Lift u mee?'

donderdag 6 februari 2020

Aan het eind van de Poëzieweek 2020 neemt Dick Beltman u mee naar de wereld van de muze en die van de poëzie in het bijzonder. De titel van zijn lezing luidt: ‘Lift u mee?’ Dick gaat met u eerst naar een ‘land’ dichtbij – het land ‘POËZIE’. Daarin treft u zijn gedachten en ideeën aan over poëzie in het algemeen. De liftende reis wordt dan voortgezet richting gebieden die wat verder van ons af liggen, het gebied van ‘VROEGER WAS TOEN’ om daarna bij ‘TOEKOMST IS NU’ langs te gaan. Poëzie is bij uitstek het genre om heden, verleden en toekomst te bezingen. In een gedicht is alles mogelijk. Een dichter kan in zijn gedachten en gedichten zijn wie hij wil zijn en zijn verbeelding laten spreken – ook door de bril van bijvoorbeeld kinderen. In een gedicht zijn alle gedachten immers vrij! Dick Beltman nodigt u uit om samen met hem deze gebieden te verkennen. U gaat dus samen met hem op een soort poëziereis. Zoals altijd doet hij dat met gedichten, gedachten, dia’s en muziek in zijn rugzak. Lift u mee?

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.