sociaal culturele activiteiten

Rembrandtjaar 2019

donderdag 17 oktober 2019

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed. Reden te meer om stil te staan bij deze bijzondere kunstenaar, die beschouwd wordt als de grootste van de Hollandse meesters uit de 17e eeuw. Wie kent zijn beroemde werk ‘De Nachtwacht’ niet? In deze lezing geeft drs. Monique Hafkamp een overzicht van het leven en werk van Rembrandt. Ze gaat in op vragen als: door wie is Rembrandt beïnvloed? Hoe werd hij in zijn eigen tijd gewaardeerd? Welke onderwerpen beeldde hij uit? Rembrandt is onder meer beroemd door zijn zelfportretten die gekenmerkt worden door een grote emotionele diepgang. Rembrandt was bovendien een zeer veelzijdig kunstenaar: hij heeft zich bezig gehouden met schilderen, tekenen en etsen. Met zijn dramatisch gebruik van licht- en donker-effecten behoort hij tot de Barok. En de dramatiek ontbreekt niet in zijn persoonlijk leven.

Maakt u kennis met de kunstenaar en de persoon Rembrandt. Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.