sociaal culturele activiteiten

Vrienden van AKKU

Veel bezoekers voelen de behoefte om elkaar ook buiten het Eetcafé te ontmoeten en willen ook graag meer betrokken zijn bij het wel en wee van AKKU.
Daarom is er de 'Vrienden van AKKU'. Met een kleine donatie, maar vooral met hun betrokkenheid steunen de Vrienden het werk van AKKU-Lochem. En als Vriend kunt u deelnemen aan de activiteiten die speciaal voor de Vrienden worden georganiseerd, zie hiernaast. 
U kunt zich (en uw eventuele partner) aanmelden als Vriend van AKKU door gebruik te maken van het contactformulier onder de knop 'Contact' op deze website. Laat daar s.v.p. de volgende gegevens achter: naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij s.v.p. aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden. 
De contributie bedraagt minimaal € 20,- per jaar. Graag overmaken op banknummer NL12 RABO 0128 3119 24 ten name van penningmeester AKKU

Aanmelden voor activiteiten van de Vrienden van AKKU kan bij:

Vriendenadministratie: 

Loes Hannessen, telefoon: 0573-250113, email: hanberg@kpnmail.nl