sociaal culturele activiteiten

Vrienden van AKKU

Coronacrisis

Update augustus 2020 over de gevolgen van de coronaproblematiiek voor de activiteiten van AKKU.


Het bestuur heeft besloten om gelet op de huidige voorzuitzichten, voorbereidingen te treffen voor een herstart van de activiteiten per september 2021.
We hopen met u, dat we in september ook daadwerkelijk kunnen starten.

Update augustus 2020 over de gevolgen van de coronaproblematiiek voor de activiteiten van AKKU.

In overleg met de Schouwburg en restaurant De Eetgalerie heeft het bestuur opnieuw bekeken hoe en wanneer de activiteiten weer zouden kunnen beginnen.
Als alle corona-regels, vooral de anderhalve-meter-afstand-regel, in acht genomen worden, kunnen ongeveer 45 personen (zeer verspreid) in de grote zaal van de Schouwburg plaats nemen voor een lezing. Koffie/thee vooraf is helaas niet mogelijk.
Deelnemers aan de lunch in De Eetgalerie zitten op een dermate grote afstand van elkaar, dat dit sterk ten koste gaat van de gezelligheid en de onderlinge ontmoeting.
Dit alles is strijdig met de doelstelling en de uitgangspunten van AKKU. Bovendien neemt op dit moment het aantal besmettingen weer toe en onze bezoekers vallen vrijwel allemaal in de risicogroep.
Het bestuur heeft daarom helaas moeten besluiten de start van de bijeenkomsten voorlopig nog uit te stellen.
Zodra de corona-regels (vooral ook de anderhalve-meter-afstand-regel) versoepeld worden, zal het bestuur de situatie opnieuw beoordelen. Wij houden u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen.
Het bestuur hoopt vooral dat u gezond blijft! 


Veel bezoekers voelen de behoefte om elkaar ook buiten het Eetcafé te ontmoeten en willen ook graag sterker betrokken zijn bij het wel en wee van AKKU.
Daarom is er de 'Vrienden van AKKU'. Met een kleine donatie, maar vooral met hun betrokkenheid steunen de Vrienden het werk van AKKU-Lochem. En als Vriend kunt u deelnemen aan de activiteiten die speciaal voor de Vrienden worden georganiseerd, zie hiernaast. 
U kunt zich (en uw eventuele partner) aanmelden als Vriend van AKKU door gebruik te maken van het contactformulier onder de knop 'Contact' op deze website. Laat daar s.v.p. de volgende gegevens achter: naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij s.v.p. aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden. 
De contributie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Graag overmaken op banknummer NL12 RABO 0128 3119 24 t.n.v. penningmeester AKKU

Aanmelden voor activiteiten van de Vrienden van AKKU kan bij:

Betaling voor deelname aan activiteiten van de Vrienden van AKKU: 
bankrekeningnummer NL 53 INGB 0795 8383 79 ten name van J.M.A. Brinkhof.

Vriendenadministratie: 

Loes Hannessen, telefoon: 0573-250113, email: hanberg@kpnmail.nl