sociaal culturele activiteiten

Vrienden van AKKU

Coronacrisis
De overheid heeft tot 1 juni 2020 alle bijeenkomsten verboden. Dat betekent dat alle activiteiten van AKKU tot die datum zijn geannuleerd.
Zodra er nieuwe informatie van overheidswege beschikbaar is, zullen wij u via deze website daarover informeren. 


Veel bezoekers voelen de behoefte om elkaar ook buiten het Eetcafé te ontmoeten en willen ook graag sterker betrokken zijn bij het wel en wee van AKKU.
Daarom is er de 'Vrienden van AKKU'. Met een kleine donatie, maar vooral met hun betrokkenheid steunen de Vrienden het werk van AKKU-Lochem. En als Vriend kunt u deelnemen aan de activiteiten die speciaal voor de Vrienden worden georganiseerd, zie hiernaast. 
U kunt zich (en uw eventuele partner) aanmelden als Vriend van AKKU door gebruik te maken van het contactformulier onder de knop 'Contact' op deze website. Laat daar s.v.p. de volgende gegevens achter: naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij s.v.p. aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden. 
De contributie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Graag overmaken op banknummer NL12 RABO 0128 3119 24 t.n.v. penningmeester AKKU

Aanmelden voor activiteiten van de Vrienden van AKKU kan bij:

Betaling voor deelname aan activiteiten van de Vrienden van AKKU: 
bankrekeningnummer NL 53 INGB 0795 8383 79 ten name van J.M.A. Brinkhof.

Vriendenadministratie: 

Loes Hannessen, telefoon: 0573-250113, email: hanberg@kpnmail.nl

Donderdag 4 juni 2020 Aspergemaaltijd
donderdag 4 juni 2020 | Vanwege de coronacrisis hebben wij gemeend de aspergemaltijd te moeten annuleren. Wij hopen op uw begrip. ...
lees verder
Donderdag 9 juli 2020: Eerste zomertocht
donderdag 9 juli 2020 | Tijdens het eerste zomeruitje van 2020 bezoeken we de Synagoge te Winterswijk (op 10 januari 2019 gaf Henk Vis een lezing over deze synagoge). We krijgen een rondleiding door het gebouw. V ...
lees verder
Vrijdag 14 augustus 2020: Tweede zomertocht
vrijdag 14 augustus 2020 | Het tweede zomeruitje wordt een vier uur durende boottocht over de IJssel richting Zutphen. Daarbij varen we ook door de nieuwe sluizen van Eefde. De boot staat geheel tot onze beschikking. We worden ...
lees verder