sociaal culturele activiteiten

Vrienden van AKKU


Veel bezoekers voelen de behoefte om elkaar ook buiten het Eetcafé te ontmoeten en willen ook graag sterker betrokken zijn bij het wel en wee van AKKU.

Daarom is er de 'Vrienden van AKKU'. Met een kleine donatie, maar vooral met hun betrokkenheid steunen de Vrienden het werk van AKKU-Lochem.
En als Vriend kunt u deelnemen aan de activiteiten die speciaal voor de Vrienden worden georganiseerd, zie hiernaast.

U kunt zich (en uw eventuele partner) aanmelden als Vriend van AKKU door gebruik te maken van het contactformulier onder de knop 'Contact' op deze website. Laat daar s.v.p. de volgende gegevens achter: naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij s.v.p. aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden.

De contributie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar.
Graag overmaken op banknummer
NL12 RABO 0128 3119 24 t.n.v. penningmeester AKKU

Aanmelden voor activiteiten van de Vrienden van AKKU kan bij:
  • Marian Commandeur, tel. 0573-253338, e-mail: mcommandeur@gmail.com (Marian Commandeur handelt ook de financiële zaken van de Vrienden af: bankrekeningnr. NL40INGB 067.20.89.602)

Betaling voor deelname aan activiteiten van de Vrienden van AKKU:
bankrekeningnummer NL40 INGB 0672 0896 02 ten name van Marian Commandeur

Vriendenadministratie:
Loes Hannessen, telefoon: 0573-250113.
email: hanberg@kpnmail.nlEerste zomertocht
donderdag 11 juli 2019 | De eerste zomertocht is op donderdag 11 juli 2019 en voert naar het Schoolmuseum in het pittoreske Ootmarsum. Vertrek om 10.30 uur vanaf restaurant Mondani, Graaf Ottoweg 6, Lochem. Om ongeveer ...
lees verder
Tweede zomertocht
donderdag 15 augustus 2019 | De tweede zomertocht is op donderdag 15 augustus 2019 en brengt u naar Heeten.Vertrek om 13.30 uur vanaf restaurant Mondani te Lochem.In Heeten bez ...
lees verder