sociaal culturele activiteiten

Vrienden van AKKU

Coronacrisis
Als gevolg van de coronacrisis zijn alle activiteiten van AKKU opgeschort.

Indien de omstandigheden het op dat moment toelaten, proberen wij in het najaar de activiteiten weer op te starten.
  
Veel bezoekers voelen de behoefte om elkaar ook buiten het Eetcafé te ontmoeten en willen ook graag sterker betrokken zijn bij het wel en wee van AKKU.
Daarom is er de 'Vrienden van AKKU'. Met een kleine donatie, maar vooral met hun betrokkenheid steunen de Vrienden het werk van AKKU-Lochem. En als Vriend kunt u deelnemen aan de activiteiten die speciaal voor de Vrienden worden georganiseerd, zie hiernaast. 
U kunt zich (en uw eventuele partner) aanmelden als Vriend van AKKU door gebruik te maken van het contactformulier onder de knop 'Contact' op deze website. Laat daar s.v.p. de volgende gegevens achter: naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij s.v.p. aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden. 
De contributie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Graag overmaken op banknummer NL12 RABO 0128 3119 24 t.n.v. penningmeester AKKU

Aanmelden voor activiteiten van de Vrienden van AKKU kan bij:

Betaling voor deelname aan activiteiten van de Vrienden van AKKU: 
bankrekeningnummer NL 53 INGB 0795 8383 79 ten name van J.M.A. Brinkhof.

Vriendenadministratie: 

Loes Hannessen, telefoon: 0573-250113, email: hanberg@kpnmail.nl

Vrijdag 14 augustus 2020: Tweede zomertocht
vrijdag 14 augustus 2020 | Als gevolg van de nog voortdurende coronacrisis kan ook dit uitje helaas niet doorgaan.Het tweede zomeruitje wordt een vier uur durende boottocht over de IJssel richting Zutphen. Daa ...
lees verder