sociaal culturele activiteiten

Vrienden van AKKU


Veel bezoekers voelen de behoefte om elkaar ook buiten het Eetcafé te ontmoeten en willen ook graag sterker betrokken zijn bij het wel en wee van AKKU.
Daarom is er de 'Vrienden van AKKU'. Met een kleine donatie, maar vooral met hun betrokkenheid steunen de Vrienden het werk van AKKU-Lochem. En als Vriend kunt u deelnemen aan de activiteiten die speciaal voor de Vrienden worden georganiseerd, zie hiernaast. 
U kunt zich (en uw eventuele partner) aanmelden als Vriend van AKKU door gebruik te maken van het contactformulier onder de knop 'Contact' op deze website. Laat daar s.v.p. de volgende gegevens achter: naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij s.v.p. aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden. 
De contributie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Graag overmaken op banknummer NL12 RABO 0128 3119 24 t.n.v. penningmeester AKKU

Aanmelden voor activiteiten van de Vrienden van AKKU kan bij:

Betaling voor deelname aan activiteiten van de Vrienden van AKKU: 
bankrekeningnummer NL 53 INGB 0795 8383 79 ten name van J.M.A. Brinkhof.

Vriendenadministratie: 

Loes Hannessen, telefoon: 0573-250113, email: hanberg@kpnmail.nl

Donderdag 13 februari 2020 Stamppotmaaltijd
donderdag 13 februari 2020 | Aanvang 17.00 uur Plaats Restaurant De Babbelaer, Molenstraat 17, Lochem Kosten € 25 p.p., inclusief drankjes (bier, fris, of wijn en koffie na) Menu Zuurkool, ...
lees verder
Donderdag 4 juni 2020 Aspergemaaltijd
donderdag 4 juni 2020 | Aanvang 17.00 uur Plaats Restaurant Mondani, Graaf Ottoweg 6, Lochem Kosten € 27.50 p.p. Menu Traditionele aspergemaaltijd met daarna een heerlijk dessert ...
lees verder
Donderdag 9 juli 2020: Eerste zomertocht
donderdag 9 juli 2020 | Tijdens het eerste zomeruitje van 2020 bezoeken we de Synagoge te Winterswijk (op 10 januari 2019 gaf Henk Vis een lezing over deze synagoge). We krijgen een rondleiding door het gebouw. V ...
lees verder