sociaal culturele activiteiten

Vrienden van AKKU


Veel bezoekers voelen de behoefte om elkaar ook buiten het Eetcafé te ontmoeten en willen ook graag sterker betrokken zijn bij het wel en wee van AKKU.
Daarom is er de 'Vrienden van AKKU'. Met een kleine donatie, maar vooral met hun betrokkenheid steunen de Vrienden het werk van AKKU-Lochem.En als Vriend kunt u deelnemen aan de activiteiten die speciaal voor de Vrienden worden georganiseerd, zie hiernaast.U kunt zich (en uw eventuele partner) aanmelden als Vriend van AKKU door gebruik te maken van het contactformulier onder de knop 'Contact' op deze website. Laat daar s.v.p. de volgende gegevens achter: naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij s.v.p. aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden.De contributie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar.Graag overmaken op banknummerNL12 RABO 0128 3119 24 t.n.v. penningmeester AKKU
Aanmelden voor activiteiten van de Vrienden van AKKU kan bij:
  • Annie Beekman, tel. 0573-846102, e-mail: dickenannie@quicknet.nl 
  • Jan Brinkhof, tel. 0545-275858, e-mail: jmabrinkhof@gmail.com (Jan Brinkhof handelt ook de financiële zaken van de Vrienden af: bankrekeningnr. NL 53 INGB 0795 8383 79)
  • Tom Roelofsen, tel. 0573-255223
  • Roos Roosendaal, tel. 0573-280079, e-mail: roosendaal.elf@gmail.com
Betaling voor deelname aan activiteiten van de Vrienden van AKKU:bankrekeningnummer NL 53 INGB 0795 8383 79 ten name van Jan Brinkhof.Vriendenadministratie:Loes Hannessen, telefoon: 0573-250113.email: hanberg@kpnmail.nl

Herfsttintentocht
donderdag 7 november 2019 | De traditionele Herfsttintentocht is dit jaar op donderdag 7 november. Nadere informatie volgt. ...
lees verder